האתר הוקם ומנוהל ע"י מפיצים עצמאים בישראל ולא ע"י חברת BHIP.